Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển hàng

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại CPU.
 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của CPU.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí khu vực nội thành thành phố Hà Nội.
 

 

  •  
  •  

Mr.Duy

ĐT: 0948.598.000

Mr.Nam

ĐT: 0916.105.102