Máy tính Thánh Gióng trong ngày BigOff lần thứ 2

Ngày mua sắm mùa thu nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến Ngày mua sắm trực tuyến 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào thứ 6 ngày 28/8 vừa qua, sự kiện đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia mua sắm.
Chuẩn bị cho Ngày mua sắm lần 2 sắp tới Máy Tính Thánh Gióng tiếp tục đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá HOT cho mùa đông với nhiều ưu đãi khác nhau, sau đây là 1 số danh mục sản phẩm sắp khuyến mãi!Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-1
Giá : 6 890 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 201 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-2
Giá : 7 050 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 345 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-3
Giá : 7 350 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 615 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-4
Giá : 7 750 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 975 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-5
Giá : 8 250 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 7 425 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-6
Giá : 9 250 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 8 325 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-7
Giá : 9 750 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 8 775 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-8
Giá : 12 300 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 11 070 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-9
Giá : 13 000 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 11 700 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-10
Giá : 4 850 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 4 365 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-11
Giá : 4 970 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 4 473 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-12
Giá : 5 350 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 4 815 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-13
Giá : 5 700 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 5 130 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-14
Giá : 6 150 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 5 535 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-15
Giá : 7 200 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 480 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-16
Giá : 7 700 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 6 930 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-17
Giá : 10 250 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 9 225 000 VND

Máy tính Thương hiệu Việt Nam OF-18
Giá : 10 990 000 VND - Khuyến mãi ưu đãi cho khách hàng giá : 9 891 000 VND
 

Chúc quý khách có 1 ngày mua sắm thuận lợi!
Thánh​ Gióng!

Được đăng vào

Viết bình luận